Eerst advies?

085-0640811
ma t/m vr 9:00 – 17:15

Mediator voor echtscheiding
Begeleiding van A tot Z

Wij staan voor u klaar en geven u gratis en vrijblijvend advies

N

Zorgeloos scheiden via mediation

N

Onze specialisten begeleiden jullie van A tot Z

N

Wij brengen u in contact met de de juiste mediator

N

Altijd gratis kennismakingsgesprek met onze specialisten

Bel: 088-758 89 00 (Gratis advies)

  1. Home
  2.  ▶ mediation-scheiding

Scheiden via mediation

Jullie hebben besloten te gaan scheiden. In veel gevallen een moeilijke en emotionele beslissing, helemaal op het moment er ook kinderen bij de echtscheiding betrokken zijn. Het is daarom van groot belang dat de scheiding goed wordt geregeld. Er komen namelijk naast alle emoties ook veel praktische zaken die geregeld dienen te worden op u af. Denk hier bij aan, hoe regelen we het met de kinderen, wie blijft er in het huis wonen of moet het worden verkocht, hoeveel alimentatie ontvang ik.

Onze scheidingsmediators zijn door de jarenlange ervaring gespecialiseerd in het begeleiden van jullie scheiding. De scheidingsmediators van Mediationdesk Nederland maken met u en uw (ex)-partner afspraken waar u zich beiden in kunt vinden.

Bent u in een conflict situatie belandt waarbij de partijen het niet eens kunnen worden? Schakel dan in een vroeg stadium de juiste mediator in. Op deze manier voorkomt u dat een conflict situatie escaleert! Wacht niet te lang met het zoeken van hulp. Wij staan voor u klaar! 

Anita van Engelen, Echtscheidingsmediator

Naast dat onze mediators de belangen en wensen van elke partij goed in het oog houden. Adviseren onze mediators ook over allerhande praktische zaken waar rekening mee gehouden dient te worden. Door de emoties die komen kijken bij een conflictsituatie kan het namelijk zijn dat partijen zaken over het hoofd zien. Hieronder lichten wij enkele onderwerpen uit waar een mediator jullie bij kan helpen tijdens de scheiding.

4 belangrijke onderwerpen

Ouderschapsplan opstellen

Als u gaat scheiden en u heeft gezamelijk kinderen. Bent u bij wet verplicht om voor uw minderjarige kinderen een ouderschapsplan op te stellen. In een ouderschapsplan staan praktische zaken beschreven als: 

  • Waar gaan de kinderen wonen?
  • Welke ouder staat in contact met school?
  • Waar zijn de kinderen met vakanties/feestdagen?
  • Wie betaalt de verzekeringen voor de kinderen? 
  • Wie voorziet in het dagelijks onderhoud (kleding, eten etc..)
  • Welke ouder vraagt officiële documenten aan voor de kinderen

Onze scheidingsmediators kunnen u helpen bij het opstellen van een ouderschapsplan. De mediator zal jullie informeren over welke afspraken er gemaakt dienen te worden en geven tips omtrent het ouderschapsplan.

Kinderalimentatie

Volgens de Nederlandse wet bent u, op het moment u gezamenlijk kinderen heeft, verplicht om voor kinderen tot 21 jaar kinderalimentatie te betalen. De hoogte van de kinderalimentatie hangt o.a af van het inkomen en de draagkracht van degene die de kinderalimentatie dient te voldoen. Vaak kunnen stellen het onderling niet eens worden over de betalen kinderalimentatie. De één vind het bedrag te hoog, de ander te laag. Onze mediators kijken naar verschillende factoren bij de berekening van de kinderalimentatie. Hierbij wordt rekening gehouden met de behoefte en draagkracht van beide partijen. Na deze analyse zullen onze mediators met een advies komen omtrent de kinderalimentatie. Op het moment de kinderalimentatie is bepaald zal deze worden opgenomen in het ouderschapsplan.

Partneralimentatie

Op het moment u gaat scheiden bent u volgens de wet verplicht om alimentatie te betalen. Op het moment u of uw ex-partner niet genoeg inkomen heeft om in het levensonderhoud te kunnen voorzien dient de ex-partner alimentatie te betalen. De hoogte van de parnteralimentatie hangt af van twee belangrijke factoren. Namelijk de behoefte van de alimentatie ontvanger en de draagkracht van degene die de alimentatie moet voldoen. Een mediator kan u en uw partner adviseren omtrent de hoogte van de partneralimentatie. Hierbij zal ten alle tijden rekening gehouden worden met de draagkracht en de behoefte van degene die alimentatie betaald en degene die de alimentatie zal ontvangen. 

Koopwoning

Op het moment u samen een koopwoning heeft moet er worden bepaald wie er in de koopwoning zal blijven wonen of dat deze wordt verkocht. Onze mediators kunnen u adviseren en begeleiden omtrent deze situatie. Als u of uw partner besloten heeft om de koopwoning te willen overnemen moet er gekeken worden of dit financieel haalbaar is. Afhankelijk onder welke voorwaarden u getrouwd bent geweest dient de eventuele onder- of overwaarde gedeeld te worden met uw ex-partner. Om u goed en deskunig te kunnen adviseren staan onze mediators in nauw contact met geronomeerde hypotheekadviseurs die extra ondersteuning en advies geven omtrent de situatie. 

Naast bovengenoemde zaken komen er bij een (echt)scheiding nog meer praktische zaken kijken die gereld dienen te worden. Onze mediators zullen u en uw partner op alle praktische zaken attenderen die geregeld dienen te worden. Op deze wijze wordt er voor gezorgd dat de (echt)scheiding soepel en zorgvuldig verloopt.

Vragen? Bel ons

085–0640811

Dagelijks bereikbaar (9:00 tot 20:00)

Ik wil worden gebeld
Tussen 9:00 en 20:00 bellen wij u binnen 1 uur

Vindt uw scheidingsmediator

Kinderen bij een echtscheiding

Op het moment er kinderen bij een echtscheiding zijn betrokken dient hier extra aandacht naar uit te gaan. In veel gevallen is het voor de kinderen een zéér emotionele periode in hun leven. Net zoals u en uw ex-partner willen ook onze mediators dat de kinderen zo min mogelijk negatieve gevolgen ondervinden van de (echt)scheiding.

Tijdens het mediationtraject zijn er speciale momenten voor de kinderen. Zo zal de mediator met uw kind(eren) een kindgesprek voeren over de situatie. Tijdens deze gesprekken kunnen de kinderen hun gevoelens, emoties en wensen uiten aan de mediator. Ook zal de mediator nadat het ouderschapsplan is opgesteld deze voorleggen aan de kinderen en uitleggen wat er in beschreven staat.  Onze mediators zijn opgeleid en getraind om deze gesprekken met uiterste zorgvuldigheid te voeren. Op deze wijze zal worden geprobeerd de negatieve gevolgen en emoties voor uw kinderen zo klein mogelijk te houden.

Maak gratis kennis met onze scheidingsmediators

Een goede klik met uw mediator is van groot belang voor het soepel laten verlopen van het mediationtraject. Onze mediators zijn er uiterst van bewust dat een (echt)scheiding een bijzonder emotionele situatie kan zijn in het leven van uw beiden. Daarom handelen onze mediators altijd met de uiterste zorgvuldigheid, aandacht en respect voor u beiden.

Om te beoordelen of u beiden een een goede klik heeft met de mediator bieden wij ten alle tijden een gratis kennismakingsgesprek aan.  U en uw partner moeten beiden het gevoel hebben dat er evenveel aandacht en tijd uitgaat naar de belangen en wensen van u beiden.

Een gratis kennismakingsgesprek kunt u aanvragen via 088-758 89 00 of vul hier het invulformulier in.

Voordelen van mediation bij een (echt)scheiding

N

Onze mediators behartigen de belangen van jullie beiden en zullen streven naar een oplossing die voor u beiden aanvaadbaar is.

N

Afspraken worden door u en uw partner samen gemaakt. Hierdoor worden afspraken beter nageleefd.

N

Mediation voorkomt uw echtscheiding een vechtscheiding wordt.

N

Doordat de afspraken samen worden gemaakt, verloopt de scheidingsprocedure normaliter velen malen sneller.

N

De kosten voor mediation zijn beduidend lager dan wanneer u beiden uw eigen advocaat inschakelt. Daarnaast kunnen de kosten voor mediation door uw beiden worden gedeeld.

Onze klanten vertellen

Op 4 februari 2019 ben ik in conflict geraakt met mijn werkgever. Door een reorganisatie binnen het waar ik werk bedrijf kreeg ik werk toebedeeld waar ik niet voor was aangenomen. Ik werd dan ook bijzonder ongelukkig van deze situatie. Na meerdere tevergeefse pogingen om dit aan te geven bij mijn werkgever, ben ik uiteindelijk door de stress ziek geworden. De arbodienst waar ons bedrijf bij is aangesloten stelde voor om gebruik te maken van een mediator. Na intensief en goed overleg met de mediator en mijn werkgever heb ik uiteindelijk weer mijn oude werkzaamheden teruggekregen en ben ik nu weer volledig aan het werk.

Marion L, Arbeidsmediation, Uit Apeldoorn 
Marion L, Arbeidsmediation, Uit Apeldoorn

Mijn compagnon en ik hadden een groot verschil van mening over de te varen koers binnen ons bedrijf. Hierdoor waren wij in een conflict belandt waardoor ons bedrijf véél schade begon op te lopen. We waren om het maar simpel te zeggen, het totaal niet met elkaar eens. Ik heb toen voorgesteld om, voordat we beiden advocaten zouden inschakelen, het eerst proberen op te lossen d.m.v mediation. Gelukkig was mijn compagnon het daarmee eens. Het bespaarde ons beiden namelijk erg veel juridische kosten op deze manier. Uiteindelijk zijn we er met behulp van de mediator goed uitgekomen. Hij haalde de emotie uit de discussie zodat we beiden weer goed naar de situatie konden kijken. Momenteel werken we beiden weer vol passie aan ons bedrijf!

Marc De W, Zakelijke mediation, uit Ridderkerk 
Marc De W, Zakelijke mediation, uit Ridderkerk

“Na 16 jaar getrouwd te zijn geweest was bij mij en mijn man de koek op. Het was niet het geval dat we veel ruzie maakten. We waren min of meer uit elkaar gegroeid. We hadden elkaar niet veel meer te vertellen en zagen elkaar dan ook meer als goede vrienden dan als man en vrouw. Omdat we ook 3 kinderen hebben en een eigen huis wilden we de zaken goed regelen. Vooral voor de kinderen. Deze zijn namelijk nog vrij jong, 6, 9 en 12. Omdat we zelf beiden geen ervaring hebben met een scheidingsprocedure hebben we de hulp ingeroepen van Mediationdesk Nederland. Zij hebben ons aan juiste mediator geholpen die ons volledig begeleid heeft tijdens de procedure. De scheiding was dan ook al binnen 6 weken definitief en mijn ex-partner en ik konden dan ook weer ieder hun eigen weg gaan.

Silvia van S. 4 januari 2020, uit Rotterdam 
Silvia van S. 4 januari 2020, uit Rotterdam

Hoe werken wij?

6 stappen naar een succesvolle oplossing
Stap 1: Gratis intakegesprek

Tijdens het gratis intakegesprek luisteren onze adviseurs aandachtig naar uw verhaal. Wij zullen u daar waar kan adviseren omtrent de situatie. Na uw verhaal aandachtig te hebben beluisterd brengen wij u in contact met een mediator die gespecialiseerd is in uw situatie.

Stap 2: Gratis kennismaking

Nadat de mediator telefonisch met u contact heeft gehad wordt er een gratis kennismakingsgesprek ingepland. Tijdens het kennismakingsgesprek kunnen u en uw partner de situatie voorleggen, de mediator zal in dit gesprek jullie behoefte inventariseren. Vervolgens geeft de mediator advies over het mediationtraject en de kosten.

Stap 3: Goede afspraken maken
De mediator zal met jullie samen verschillende afspraken maken. Hierbij komen veel onderwerpen aan bod. Denk hierbij aan, de woning, de zorg voor de kinderen, moet er alimentatie worden betaald, pensioen, eigen bedrijf etc. Tijdens het maken van de afspraken hebben onze mediators ook oog voor de emotionele kant van de echtscheiding. Onze mediators zullen ten alle tijden werken met respect en integriteit voor u beiden.

Stap 4: Afspraken vastleggen
Op het moment er overeenstemming is over de keuzes die er gemaakt dienen te worden wordt dit vastgelegd in het echtscheidingsconvenant dat zal worden ingediend bij de rechtbank. In het echtscheidingsconvenant staan alle gemaakte afspraken rondom de scheiding. Ook zal er, indien er kinderen bij de echtscheiding betrokken zijn het ouderschapsplan worden opgesteld.

Stap 5: Ondertekenen
Als het echtscheidingsconvenant is opgesteld zullen wij deze aan u beiden voorleggen en toelichten in heldere taal. Doordat er veel juridische begrippen in een convenant staan lichten wij u allen in “normale mensentaal” toe. Op het moment u nog vragen heeft kunt u deze ten alle tijden stellen. Op deze wijze komt u niet voor verassingen te staan. Nadat het echtscheidingsconvenant is doorgesproken en toelicht dient er door uw beiden te worden ondertekend.

Stap 6: Nazorg
Onze dienstverlening stopt niet bij de formele afhandeling. Op het moment er behoefte is om na formele afhandeling nogmaals contact te hebben bieden wij hiervoor de ruimte. Zo kunt u een afsluitgesprek aanvragen.

Ik wil worden gebeld
Tussen 9:00 en 20:00 bellen wij u binnen 1 uur

Vindt uw scheidingsmediator

Wij staan voor u klaar!
De oplossing begint vandaag

Heeft u vragen?
Bel: 085-0640811 

N

Gratis persoonlijk intakegesprek

N

Vrijblijvend kennismaking

N

Altijd de juiste mediator